יום העצמאים

מודעת יום העצמאות למרכז הכוכביות הארצי

מודעה של מרכז הכוכביות הארצי שהתפרסמה ברחבי העיתונות ערב יום העצמאות.
"עצמאי יקר, שים בעסק שלך כוכבית עם מספר מקוצר".