שוק ההון מבובלל לך?

קמפיין שילוט לאלומות

בתקופה ששוק ההון תנודתי ולא ברור - קרן הנאמנות 90/10 של אלומות עשתה תשואה של 14.67% בשלוש שנים.
הקמפיין עלה בשילט חוצות ארצי ובעיתונות הכלכלית.