בבית עם הדבר האמיתי

פרסומות מבצע לכיתן

פרסומות לחברת כיתן שנעשו בתקציה הפקה זול ובאורך יחסית קצר וזאת בכדי להשאיר תקציב לשידורן עשרות פעמים בטלוויזיה.